อัคราการจ่ายหวยไทย

อัตราการจ่าย

3 ตัวบน = 500 บาท
3 ตัวโต๊ด = 100 บาท
3 ตัวล่าง = 100 บาท
2 ตัวบน – ล่าง = 70 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

Click me! Click me!
อัตราการข่ายหวยลาว

อัตราการจ่าย

4 ตัวตรง = 3,500 บาท
4 ตัวโต๊ด = 200 บาท
3 ตัวบน = 500 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 100 บาท
3 ตัวล่าง = 100 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 70 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

Click me! Click me!
อัตราการจ่ายหวยออมสิน

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 หวยออมสิน
3 ตัวบน = 500 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 100 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 70 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

Click me! Click me!
อัตราการจ่ายหวยฮานอย

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 ฮานอย
3 ตัวบน = 500 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 100 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 70 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

Click me! Click me!
อัตราการจ่ายหวยฮานอย VIP

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 หวยฮานอย VIP
3 ตัวบน = 500 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 100 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 70 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

Click me! Click me!

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 หวยหุ้น
3 ตัวบน = 500 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 100 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

Click me! Click me!