อัตราการจ่ายหวยไทย

อัตราการจ่าย

3 ตัวบน = 850 บาท
3 ตัวโต๊ด = 125 บาท
3 ตัวล่าง = 120 บาท
2 ตัวบน – ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

ส่งโพยหวย ติดต่อสอบถาม
อัตราการจ่ายหวยลาว

อัตราการจ่าย

4 ตัวตรง = 4,000 บาท
4 ตัวโต๊ด = 220 บาท
3 ตัวบน = 850 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 120 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

ส่งโพยหวย ติดต่อสอบถาม
อัตราการจ่ายหวยออมสิน

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 หวยออมสิน
3 ตัวบน = 850 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 120 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

ส่งโพยหวย ติดต่อสอบถาม
อัตราการจ่าย หวยฮานอย

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 ฮานอย
3 ตัวบน = 850 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 120 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

ส่งโพยหวย ติดต่อสอบถาม
อัตราการจ่ายหวยฮานอย VIP

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 หวยฮานอย VIP
3 ตัวบน = 850 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 120 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

ส่งโพยหวย ติดต่อสอบถาม
อัตราการจ่ายหวยหุ้น

อัตราการจ่าย

อัตราการจ่ายแบบ บาทละ 90 หวยหุ้น
3 ตัวบน = 850 บาท
3 ตัวบนโต๊ด = 120 บาท
2 ตัวบน-ล่าง = 92 บาท
3 ตัว วิ่งบน = 3 บาท
2 ตัว วิ่งล่าง = 4 บาท

ส่งโพยหวย ติดต่อสอบถาม